Tisto, kar nas zdravi, pogosto najdemo v sebi.  W. Shakespeare

Tisto, kar nas zdravi, pogosto najdemo v sebi. W. Shakespeare

Celostna psihosocialna obravnava

Program nudi celostno psihosocialno obravnavo uporabnikom programa s težavami zaradi tvegane, škodljive rabe alkohola ali zasvojenosti z alkoholom ter vključuje:

  • informiranje in svetovanje potencialnim posameznikom in družinam po telefonu, osebno, ali preko elektronske pošte;
  • usmerjene svetovalne, motivacijske, razgovore za svojce in osebe s težavami zaradi tvegane, škodljive rabe ali odvisnosti od alkohola
  • individualno in skupinsko psihosocialno obravnavo posameznikov in družin.

 

Program je strokovno verificiran s strani Socialne zbornice Slovenije.

Pokličite in se dogovorite po telefonu (01 89 77 023; 01 89 77 023; 031 301 470) ali preko e-pošte

 

Kaj nudimo v našem programu?

Vključeni v program so spodbujeni k spremembi življenjskega sloga, k zdravemu načinu življenja, osebnostni rasti in delu na sebi s ciljem preprečevanja ponovitve odvisnosti. Program nudi čustveno in strokovno oporo vsem, ki so vanj vključeni.

 

Kaj je zasvojenost?

Zasvojen je tisti, ki ne more živeti brez nečesa oz. nekoga, ali pa si vsaj to nekaj ali nekoga tako želi, da je brez tega bolan in trpi (Ziherl S., Kako se upremo alkoholu).

 

Kaj je duševna zasvojenost?

Duševna zasvojenost od alkohola nastopi takrat, ko si človek katero izmed svojih potreb ali kakšno neprijetno občutje začne redno lajšati z alkoholom. Če takrat alkohola ne zaužije, postane vznemirjen, razdražljiv, napet. Vmes pa ima takšna oseba lahko obdobja, ko se popolnoma vzdrži pitja alkohola in ne čuti potrebe po pitju alkohola (Ziherl S., Kako se upremo alkoholu).

 

Kaj je telesna zasvojenost?

Je bolezensko stanje, ko se presnova v telesu odvisne osebe spremeni tako, da ta oseba ne more več normalno funkcionirati brez alkohola. Telo je tisto, ki zahteva alkohol, če ga ne dobi se pojavijo odtegnitveni znaki (abstinenčna kriza) kot so: tresenje, siljenje na bruhanje, kolcanje, znojenje, čustvene motnje, nespečnost, ipd. (Ziherl S., Kako se upremo alkoholu).

 

Odnos ljudi do alkohola

  • ABSTINENTI - se pitja popolnoma vzdržijo
  • ZMERNI PIVCI - so si sposobni določiti čas in kraj pitja, količino in vrsto pijače ter si izbrati družbo, v kateri bodo pili. Zmerno je obvladljivo pitje.
  • PREITRANI PIVCI - so tisti, ki pretiravajo s pitjem alkohola, kdaj in kje bodo pili, pijejo brez vzroka, tudi v dopoldanskem času. Se večkrat nekontrolirano opijanijo.
  • ODVISNI OD ALKOHOLA - so tisti, ki ne morejo živeti brez alkohola ali pa si pitje alkohola tako zelo želijo, da če tega ne dosežejo, trpijo. Alkohol potrebujejo za vsakodnevno normalno funkcioniranje, tudi pri najenostavnejših opravilih.