Najbolj zagotovo najdeš srečo, če delaš najboljše, kar moreš, s tistim, kar imaš. P. Brown

Najbolj zagotovo najdeš srečo, če delaš najboljše, kar moreš, s tistim, kar imaš. P. Brown

O društvu

Bilo je začetek leta 2001. Ustanovili smo Društvo - Žarek upanja. Začelo se je naše popotovanje.

Že od samega začetka smo zelo optimistično zrli v prihodnost. V vsaki najmanjši malenkosti smo našli priložnost za dopolnitev dejavnosti in razvoj društva. Leta 2001, ob ustanovitvi, je društvo štelo 5 članov, danes jih šteje preko 100 ter tako deluje v okviru društva 8 terapevtskih skupin.

Rek, da smo skupaj močnejši drži tudi za naše delo, zato sodelujemo z ustreznimi institucijami kot npr.: zdravstvenimi domovi, psihiatričnimi bolnišnicami, osebnimi zdravniki, centri za socialno delo in drugimi, saj poskušamo najti pot rešitve za vsakega posameznika, ki se obrne k nam po pomoč v stiski.

Kmalu se nam je pričela obrestovati tudi naša vztrajnost. V vsakem uspešnem koraku smo našli motivacijo za nadaljne delo, nove programe, aktivnosti.

Naši strokovnjaki

V društvu deluje strokovno posvetovalno telo s priznanimi strokovnjaki s področja odvisnosti.

Izvajalci in podporniki našega delovanja in izvajanja programov:

  • Nataša Sorko, univ. dipl. soc. ped., družinska psihoterapevtka, samostojna svetovalka, strokovni vodja programa Vzgoja in izkustveno učenje in Korak v pravo smer
  • Damijana Kozina, prof.soc.ped., strokovna delavka
  • dr. Zdenka Čebašek Travnik, dr. med., spec.psih.
  • dr. Maja Zorko, univ.dipl.psih.
  • Mijo Levačič, laični delavec z izkušnjami, predsednik društva