Najbolj zagotovo najdeš srečo, če delaš najboljše, kar moreš, s tistim, kar imaš. P. Brown

Najbolj zagotovo najdeš srečo, če delaš najboljše, kar moreš, s tistim, kar imaš. P. Brown

Nič vas ne stane, če ste dobrodelni

Vsi davčni zavezanci priložnost, da izberejo prejemnika do 0,5% odmerjene dohodnine tudi humanitarnim organizacijam, ki bi sicer ostala v državnem proračunu.


Donirajte Društvu – Žarek upanja in prispevajte k razvoju kakovostnejšega bivanja v naši družbi in nam pomagajte uresničevati našo začrtano pot in utrjevati vrednote v naši družbi. Prispevajte tudi vi svoj delček v mozaik za MANJ tragičnih nesreč in drugih izgub zaradi alkohola.


Potrebno je le to, da izpolnite obrazec, čas za oddajo tega zahtevka pa je do konca leta, saj davčni organ upošteva veljavne zahtevke, s katerimi razpolaga na dan 31. decembra leta, za katero se dohodnina odmerja. Zahteva za nakazilo dohodnine izbrani organizaciji velja, dokler FURS-u ne sporočite nove zahteve (organizacije) ali preklica prvotno izbrane. Obrazec lahko najdete na spletni strani furs.si.

Za pomoč v obliki podarjene 0,5% dohodnine se vam najlepše zahvaljujemo!


Z zbranim denarjem bomo dodatno nadgradili in obogatili programe, ki so za naše uporabnike brezplačni in tako na voljo tudi tistim iz najbolj socialno ogroženih družin.


Še enkrat HVALA!