Najbolj zagotovo najdeš srečo, če delaš najboljše, kar moreš, s tistim, kar imaš. P. Brown

Najbolj zagotovo najdeš srečo, če delaš najboljše, kar moreš, s tistim, kar imaš. P. Brown

Raziskovalna dejavnost

Poleg preventivnih aktivnosti in aktivnosti psihosocialne obravnave oseb s težavami zaradi odvisnosti od alkohola in njihovih bližnjih, v naši organizaciji tudi razvijamo in krepimo raziskovalno dejavnost z namenom ugotovitve pridobljene pri raziskovalnem delu vključiti tudi v naše delo z uporabniki.

V ta namen je ena izmed usmeritev tudi raziskovalna dejavnost. V društvu deluje raziskovalna skupina, ki skrbno načrtuje posamezne aktivnosti in raziskave.

Ena izmed pomembnejših smeri in ciljev je v določenih časovnih intervalih preverjati odnos različnih skupin prebivalcev Slovenije do alkohola oz. pitja alkohola (osnovnošolci, srednješolci, odrasli).

Prizadevamo si, da bodo izvedene raziskave, v katere bodo ključeni osnovnošolci vključevale takšne metode in vprašalnike, ki bodo med seboj primerljivi ter bo mogoče ugotavljati trende ugotovoljenih sprememb.