Tisto, kar nas zdravi, pogosto najdemo v sebi.  W. Shakespeare

Tisto, kar nas zdravi, pogosto najdemo v sebi. W. Shakespeare

Individualni pogovori

Nudimo celostni program psihosocialne pomoči reševanja socialnih stisk povezanih z različnimi oblikami odvisnosti in zasvojenosti: individualno ali skupinsko pod strokovnim vodstvom, ki spodbuja vse vključene k krepitvi zdravega življenjskega sloga.

Program izvajajo strokovno usposobljeni družinski svetovalci za področje zasvojenosti.

Programi so za vse vključene BREZPLAČNI.
Individualne obravnave in razgovori potekajo po predhodnem dogovoru.

Pokličite in se dogovite po telefonu:

01 89 77 023
031 301 470
031 341 784


ali preko e-pošte.

Indiividualni razgovori potekajo na naslednjih lokacijah:

  • Letališka 33, 1000 Ljubljana, pritličje
  • Medobčinsko društvo invalidov občine Litija in Šmartno pri Litiji