Najbolj zagotovo najdeš srečo, če delaš najboljše, kar moreš, s tistim, kar imaš. 

P. Brown

Zaključki Mednarodne konference Alpe Jadran Balkan

Zaključki Mednarodne konference Alpe Jadran Balkan – Pot k sodelovanju: Integracija različnih oblik strokovne pomoči na področju zdravljenja in obravnave alkoholizma ter drugih odvisnosti

 

 

Bohinjska Bistrica, 12. do 14. september, 2019

 

Po dveh izjemnih dnevih predavanj, prispevkov in razprav se ponujajo naslednji zaključki konference:

-          Različne regije, kontinenti, kulture – vsi sledimo istemu cilju - narediti največ za posameznika, ki ima težave z odvisnostjo in njegove bližnje

-          Izpostavljamo pomembnost celostnega pristopa, vključno z multidisciplinarnim pristopom, ki ponuja možnosti za bolj ugodne izide zdravljenja in obravnave, ki mora biti dostopna čim večjemu številu posameznikov, ne glede na njihov socialno ekonomski status - kar se lahko ohrani le s podporo javnih sredstev

-          Izpostavljeno je bilo, da je potrebno pristope za ženske s težavami z odvisnostjo prilagoditi zaradi njihovih osebnostnih značilnosti in položaja v družbi

-          Izpostavljena je bila kadrovska podhranjenost zaposlenih in njihova preobremenjenost

-          Poudarili smo pomembnost ozaveščanja in informiranja o programih pomoči ter njihovi dostopnosti

-          Poudarili smo pomembnost promocije dela, programov, dobri praks, tudi z namenom zmanjševanja stigmatizacije, saj so raziskave dokazale, da boljša informiranost vpliva na zmanjševanje stigmatizacije

-          Pomembnost zagovorništva

-          Izpostavljeno je bilo, da se dinamika dela z odvisnimi osebami bistveno spreminja, zahteva več strokovnih kompetenc, zaradi pridruženih težav, ki jih osebe ob težavah z odvisnostjo imajo

-          Izpostavili smo pomembnost kontinuiranega izobraževanja strokovnjakov in drugih izvajalcev  z namenom krepitve strokovnih in profesionalnih kompetenc, tej nalogi bi bilo potrebno v prihodnje posvetiti več pozornosti

-          Pomembnost sodelovanja različnih akterjev na področju alkoholne politike (javni zavodi, inštitucije, zasebni sektor, nevladni sektor, odločevalci, strokovne inštitucije, idr.)

-          Predstavitev različnih primerov dobrih praks omogoča prilagajanje programov z uporabo že preizkušenih konceptov

-          Možnost mreženja in povezovanja pri aktivnostih na preventivnem področju, predvsem glede prometne varnosti

Vse novice

Naše delo omogočajo