Najbolj zagotovo najdeš srečo, če delaš najboljše, kar moreš, s tistim, kar imaš. 

P. Brown

Strokovno predavanje - pater Karel Gržan

 

Društvo Nova pot Radenci je organiziralo strokovno predavanje z naslovom: Kje, od kod, kako po (po)moč, da nam bo v realnosti življenje dobra priložnost!. 

Predavatelj je poskušal osvetliti različne poglede na življenje in naše odzive ter prisotne nenehno spodbujal k razmišljanju kako realni smo v sprejemanju našega življenja. 
Poudaril je, da potrebno živeti v realnosti ter da je potrebno na življenjske situacije gledati kot na izziv in ne drugače. Ob tem se je dotaknil teme svobode in si sebi in vsem nam zastavil vprašanje v kolikšni meri smo pravzaprav svobodni in kaj nam svoboda pravzaprav predstavlja ter kako sami to isto svobodo vidimo. 
V življenju si želimo predvsem ravnovesje, da smo sprejeti in umirjeni. Velike naloge, ki si jih zastavljamo vsak dan sproti in jim poskušamo slediti. 
Prestavljeno je bilo tudi pravilo "1:5", ki govorijo o tem, da če, zelo enostavno, izrečemo eno kritiko, potem moramo izreči 5 pohval. Torej, na eno slabo stvar – stavek, pet pozitivnih. Postavlja se veliko vprašanje, ali zmoremo upoštevati to pravilo in ga tudi spoštovati ter v kolikšni meri. Kakšno je v resnici to naše razmerje? Ob tem je pomembno poudariti, da nikoli ne kritizirajmo osebo kot osebo, temveč le njegovo vedenje, obnašanje, ravnanje.

Po drugi strani pa ne smemo na krizo v življenju ali v odnosu gledati kot na nekaj slabega, temveč na dobro priložnost, kaj vse lahko spremenimo na bolje.

Sporočila, ki pa jih nosimo v sebi do drugih prenašamo na različne načine. Ženske delujejo bolj srčno in po intuiciji, medtem, ko moški delujejo bolj »tehnično«. Ženske imamo potrebo vse večkrat povedati, pojasniti, medtem ko moški uporabljajo bolj telegrafski stil, kratko, jasno in jedrnato, brez nepotrebne razprave. In tu v odnosu pogosto prihaja do kratkega stika, nerazumevanja.

Pomembno je, da smo sicer samokritični, vendar to ne pomeni, da smo pretirano kritični do sebe.

Hkrati pa je potrebno vsakodnevno uporabljati tri magične besede: oprosti, hvala in prosim. Ali znamo odgovoriti iz srca zakaj vse smo lahko v življenju hvaležni? Zmoremo v tem trenutku našteti vsaj 5 stvari, za katere smo v življenju hvaležni? Zmoremo Boga, nevidno silo, kogarkoli, prositi, da nam v določenem trenutku pomaga rešiti nalogo, situacijo, ki je pred nami? Skozi predavanje je bila izjemno uspešno predstavljena duhovna dimenzija našega življenja, na način, da je bila za vsakogar, ki je bil na predavanju, sprejemljiva, ne glede na vero, religijo ipd.

In kaj pravzaprav predstavljajo naši odnosi s samim seboj in drugimi? Je odnos naš breme, naš napor? Je morda naš oddih? Se v odnosu nahranimo s svežo energijo? Smo v odnosih v pravi harmoniji?
Predavanje je usmerjalo predvsem v pozitivno razmišljanje in iskanje rešitev v danem trenutku. Postavlja pa se vprašanje ali si zmoremo na ta način sami sebi pomagati in tudi kdaj.

Vse novice

Naše delo omogočajo