Najbolj zagotovo najdeš srečo, če delaš najboljše, kar moreš, s tistim, kar imaš. 

P. Brown

Program konference Alpe Jadran Balkan, 2015

XII. Mednarodna konferenca Alpe Jadran Balkan poteka pod častnim pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja, s čimer predsednik republike izraža podporo dogodku in našim prizadevanjem k boljši informiranosti ter ozaveščenosti slovenske in mednarodne javnosti o težavah, povezanih s pitjem alkohola in drugih odvisnostih v regiji. 

 

 

 Registracija udeležencev:

  

Četrtek
12:00 - 19:00
Petek
8:30 - 18:00

Sobota

8:30 – 14:00

 

ČETRTEK, 15. oktober 2015

 

14:00 – 14:30

Svečana otvoritev mednarodne konference
Janez Fajfar
, župan Občine Bled
Marjeta Ferlan Istinič, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
Vesna Kerstin Petrič, Ministrstvo za zdravje
Nastop učencev Glasbene šole Kranj

 

 

14:30 – 15:00
Zdenka Čebašek Travnik: Družinske skrivnosti v družinah z odvisnostjo (SLO)
15:00 – 15:30
Petar Nastasić: Tranzicijska društva i tretman alkoholizma u zajednici (SRB)
15:30 – 16:00
Nataša Sorko: Psihosocialna obravnava otrok staršev s težavami zaradi pitja alkohola (SLO)

 

16:00-16:30 Odmor

 

16:30 – 19:00 Sekcija 1 – predstavitve prispevkov
16:30–16.45 Ksenija Špiler Božič, Steklarna Hrastnik (SLO): Po poti sprememb za boljši jutri
16:45–17.00 Bojan DragonjaEva Salecl Božič (SLO): Obravnava zaprtih oseb s težavami zaradi škodljivega pitja alkohola
17:00–17.15 Klara Škvarč KirnBarbara Marcina, Matjaž Mohar (SLO): Motivacijska skupina na enoti za zdravljenje odvisnih od alkohola, UPK Ljubljana
17.15–17:30 Lejla Ramić (BIH): Tretman ovisnika sa komorbidni poremećajima
17:30-17:45 Drago Sukič (SLO): Terapevtska skupnost za dvojne diagnoze – model integrativne obravnave zasvojenosti
17:45-18:00 Suzana Gladović, Melita Žontar (SLO): Ocenjevanje delazmožnosti in zaposlovanje rehabilitiranih odvisnikov
18:00-18:15 Drago Jerebic (SLO): Razlogi za ločitev pri ženah zdravljenih alkoholikov
18:15–18:30 Jadranka Glavač (SLO) Socialna zibelka
18:30-18:45 Silvana Rafolt, Zoltan Pap, Mateja Lajh (SLO): Obravnava recidiva na Oddelku za psihiatrijo UKC Maribor
18:45-19:00 Sara Jerebic (SLO): Terapevtska podpora otrokom zasvojenih staršev
19:00-19:15 Nada Blagojević Damasek, Igor Damasek, Marina Ivanovič, poster prezentacija (HRV): Začarani krug ovisnosti


PETEK, 16. oktober 2015

 

9:00 – 9:40
Maja Rus Makovec: Effective psychotherapy in alcohol addiction therapy (SLO)
9:40 – 10:20
Michael Musalek: New strageties in addiction treatment – the Orpheus program (AUT)
10:20–11:00

Zoran Zoričić: Testament »Hudolin« (HRV)

 

11:00 – 11:30 Odmor
11:30-12:00
Nera Živlak Radulović: Nivo informisanosti o štetnoj upotrebi alkohola i sindromu zavisnosti od alkohola u Republici Srbskoj (BIH)
12:00-12:30
Darja Boben Bardutzky, Tatjana Bakula Vlaisavljević: Ženska skupina na Oddelku za zdravljenje bolezni odvisnosti v PB Vojniku in Slavonskem Brodu (SLO/HRV)

 

12:30–14:00 Sekcija 2 – predstavitve prispevkov
12:30-12:45 Marja Biščak Hafner, Marko Kolšek (SLO): Uporaba spletne strani za oceno pivskih navad prebivalcev Slovenije
12:45-13:00 Maja Bundalo Bočić, Jernej Vidmar (SLO): “Measurements in the Addictions for Triage and Evaluation (MATE)”: preverjanje uporabnosti in analiza značilnosti pacientov odvisnih od alkohola
13:00-13:15 Anto Orešković (HRV): Dnevna bolnica za patološko kockanje u psihijatrijskoj bolnici »Svet Ivan« Zagreb
13:15-13:30 Vladan Radivojević, Milica Ranković, Jelena Matejić, Janja Nikolić (SRB): Bihejvioralni tretman patoloških kockara u ambulantnim uslovima
13:30-13:45 Vesna Jovanović Čupić (SRB): Virtuelni svet kompjuterskih igara
13:45-14:00 Jože Kociper (SLO) Odvisnost od alkohola in volja

 

14:00-15:00 Odmor za kosilo


Sekcija 3 – predstavitve prispevkov

15:00-15:15 Anica Pišl (SLO): Obravnava recidiva v različnih kontekstih in programih pomoči 
15:15-15:30 Andreja Barbara Jaš (SLO): Pomoč zasvojenim materam in njihovim otrokom v Terapevtski skupnosti za zasvojene starše in njihove otroke
15:30-15:45 Lidija Kociper (SLO) Odvisnost in problem navezanosti
15:45-16:00 Suzana Gladović, Melita Žontar (SLO): Reintegracijski center – CSD Kranj
16:00-16:15 Marinka Odlazek, Anica Pišl (SLO):Sprostitvene tehnike
16:15-16:30 Mateja Prosen (SLO): Obravnava alkoholizma na Centrih za socialno delo s primerom dobre prakse
16:30-16:45 Katarina Radat, Ana Miljenović, Tereza Oreb (HRV): Uloga i značaj pojedinih dimenzija u radu klubova liječenih alkoholičara kao organizacija civilnog društva u Republici Hrvatskoj
17:00-17:15 Iris Kravanja Šorli (SLO): Preventivni programi v osnovni šoli
17:15-17:30 Diana Udovič Djurić, Berta Bacinger Klobučarić, Renata Kutnjak Kiš, Andreja Zadravec Baranašić (HRV): It's Good to Know – Research Results about Attitudes, Habits and Use of Addictive Substances among School Children and Youth in Međimurje County
17:30-17:45 Katarina Gradišar Seifert (SLO): Preventivno delo z mladostniki na področju zasvojenosti z nedovoljenimi substancami na Srednji zdravstveni šoli Ljubljana
17:45-18.00 Anja Mesarič (SLO): Otroci alkoholikov: primer iz terapevtske prakse
18:00-18:15 Darinka Pavlič, Alenka Gabrovec (SLO): Dinamika v družini alkoholika in pomen podpore družine za ohranjanje abstinence

SOBOTA, 17. oktober 2015

 

9:00 – 10:30 Predstavitve prispevkov
9:00-9:30 Marjeta Ferlan Istinič
Mreža pomoči na področju alkoholizma s poudarkom na socialno varstvenih programih
9:30 – 9:50
Darja Boben Bardutzky, Zdenka Čebašek Travnik, Nataša Sorko
Predstavitev mreže skupin za urejanje alkoholizma s poudarkom na povezovanju
9:50-10:10 Miro Lapajna
Zveza klubov zdravljenih alkoholikov Slovenije – položaj klubov v regiji
10:10-10:30 Zoran Zoričić 
Predstavitev hrvaškega modela Zveze KZA
10:30-10:50 Lejla Ramić 
Aktualna situacija u BIH
10:50-11:10 Video predstavitev 
Predstavitev makedonskega modela
11:10-11:30 Jadranka Glavač 
Marijina življenjska zgodba
11:30-12:00 Odmor
12:30-13:30 Srečanje članov skupin zdravljenih alkoholikov in njihovih svojcev
13:30-14:00 Zaključki Mednarodne konference Alpe Jadran Balkan

Vse novice

Naše delo omogočajo