Najbolj zagotovo najdeš srečo, če delaš najboljše, kar moreš, s tistim, kar imaš. 

P. Brown

Program konference - Conference program

Dogodek poteka pod častnim pokroviteljstvom Predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja 

 

Registracija udeležencev / Registration desk:

Četrtek / Thursday: 10:00 – 19:00

Petek / Friday:  8:30 – 18:00

 


 DruštvoŽarekupanja

 

Četrtek / Thursday - September 12, 2019

 

 

 

11:00 - 11:30  

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Svečana otvoritev konference / Opening Ceremony of the Conference

 

 

 

 

 

ga. Vesna Kerstin Petrič, vodja sektorja za krepitev zdravja ter obvladovanje kroničnih nenalezljivih bolezni in stanj, Ministrstvo za zdravje

     
   

mag. Barbara Goričan, vodja sektorja za razvoj storitev in programov, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

     
    doc. dr. Zdenka Čebašek Travnik, dr. med., predsednica Zdravniške zbornice Slovenije 
     
   

župan Občine Bohinj, g. Jože Sodja

 

 

 

 

 

 Plenarna sekcija  1 / Plenary section 1

 

 

 

11:30 – 12:15

Asist. dr. Mirjana Radovanovič  (Slovenia)

Dolgoročna kontinuiteta obravnave odvisnih od alkohola – sodelovanje strok in organizacij / Long-term continuity of care for people addicted to alcohol – the cooperation of professions and organizations

     

12:15 – 13:00

Prof. dr. Zoran Zoričič (Croatia)

Ekosistemski pristop zdravljenja alkoholizma / Ecosystem approach to treatment of alcoholism

     

13:00 – 13:45

Doc. dr. Nera Živlak Radulović (Bosnia and Hercegovina)

Projekt ozaveščanja širše javnosti o sindromu odvisnosti od iger na srečo / Project of senzibilisation of wider community regarding gambling syndrome

     

13:45 – 14:05

Nataša Sorko (Slovenia)

Psihosocialna obravnava oseb s težavami s pitjem alkohola / Psychosocial treatment of people with problems by drinking alcohol

14:05 - 14:20

Asist. dr. Mirjana Radovanovič  (Slovenia)

Satelitski simpozij Amomed: Uporaba Naltrexona (Adepend)v pri zdravljenju odvisnosti od alkohola

 

 

 

14:20 – 14:45

 

 Coffee break  with refreshments

 

 

 

 

 

 Plenarna sekcija 2 / Plenary section 2

 

 

 

14:45 – 15:30

Alexey N. Baburin,  Kopeyko G.I.,Borisova O.A., Magay A.I. (Russia)

Multidisciplinary cooperation of specialists in rehabilitation of comorbid patients with alcohol dependence, taking into account their religious worldview

     

15:30– 17:00

Prof. Bian How Tay (Malaysia)

Cristobal Ma, Elena (Philippines)

Susmita Banerjee (India)

Education Transforms Lives

     

17:00 – 17:45

Susan Gitau (Kenya)

 Methods Used In Out Patient Treatment 

 

 

 

17:45 – 18:00

 

 Coffee break  with refreshments

 

 

 

 

 

 Predstavitve 1 / Presentations 1

 

 

 

18:00 – 18:15

mag. Vid Žiberna (Slovenia)

Spremljanje in merjenje ciljev mreže socialnovarstvenih programov s področja alkoholizma / Monitoring and measuring the goals of social protection programmes in the field of alcoholism

     

18:15 – 18:30

mag. Tadeja Hočevar, dr. Pika Založnik, prof. dr. Marko Kolšek, Karmen Henigsman (Slovenia)

Učinkovitost usposabljanja strokovnjakov iz kratkega ukrepa za zamejevanje čezmernega pitja alkohola pri odraslih – vmesni rezultati projekta SOPA / The effectiveness of tranining in brief intervention for tackling hazardous and harmul alcohol drinking in adults – intermediate results of the TRATAC project

     

18:30 – 18:45

Jan Peloza (Slovenia)

Slovenian Tobacco Bill – The Daisy Effect

     

18:45 – 19:00

Nina Popovič, Dušan Macura (Slovenia)

Zasvojljivost kot prilagoditveni mehanizem / Addictability as a Mechanism of Adaption

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Petek / Friday - September 13, 2019

 xxxxxxxxxxxxxxxxx

 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

8:45 – 11:00

 

Predstavitve: Psihosocialna obravnava in zdravljenje odvisnosti / Addiction treatment and psychosocial programs

     

 8:45 - 9:00

mag. Tadeja Hočevar, Karmen Henigsman, dr. Pika Založnik (Slovenia)

S skupnostnim pristopom k zmanjševanju tveganega in škodljivega pitja alkohola – Pristop SOPA / Reducing hazardous and harmful alcohol drinking with community approach – The TRATAC approach
     

9:00 – 9:15

dr. Melita Zver Makovec Odvisnost od alkohola in uspešnost izvrševanja probacijskih nalog / 

Alcohol addiction and completion of probation tasks

     

9:15 – 9:30

Jadranka Huebler, Matic Henrik, Ivana Bahun, Ana Rakić, Irena Rojnić Palavra, Kristina Vutmej, Renata Krčelić, Davor Bodor (Croatia) Dnevna bolnica za zdravljenje odvisnosti od alkohola in drugih PAS v Psihiatrični bolnišnici Sv. Ivan, Zagreb – Celovit pristop k zdravljenju / Day Hospital for Addiction to Alcohol and Other Substances at he Psychiatric Hospital Sveti Ivan Zagreb, Croatia – Comprehensive Approach
     

9:30 – 9:45

Lejla Ramič (Bosnia and Hercegovina) Integrativni pristop pri zdravljenju odvisnosti od alkohola / Integral Approach to treatment of alcohol addicts
     

9:45 – 10:00

Maja Bočič Bundalo, Jernej Vidmar (Slovenia) Alkoholizem pri pacientih v Severovzhodni Sloveniji / Alcoholism in the population in the Northeast Slovenia
     

10:00 – 10:15

Andreja Lapuh (Slovenia)

 Pomen obravnave zaprtih oseb s težavami zaradi škodljivega uživanja alkohola znotraj sistema izvrševanja kazenskih sankcij / The value of treatment of substance and alcohol abuser inmates within the prison administration

     

10:15 – 10:30

dr. Suzana Oreški (Slovenia) Psihosocialna rehabilitacija oseb z dvojno diagnozo v nevladni organizaciji ALTRA: ovire in izzivi / Psychosocial rehabilitation users with dual diagnosis in NGO ALTRA: obsticles and challenges
     

10:30 – 10:45

Aleksandar Tomcuk, Jovo Dedović, Nada Matković, Milana Zarković  (Montenegro) Pacienti z dvojno diagnozo v Črni gori v vzorcu E-projekta Recover / Dual diagnosis patients in Montenegro Recover E-Sample
     

10:45 – 11:00

Polona Kersnik Jaramaz (Slovenia) Terapevtska skupnost – raznolikost rehabilitacije / Therapeutic communities – Diveresity of rehabilitation
     

11:00 – 11:15

Jože Kociper, mag. Anja Mesarič (Slovenia) Predstavitev zdravljenja alkoholizma v terapevtskih skupinah / Presentation of treatment of alcoholism in group therapy
     
11:15 - 11:30

 

Suzana Gladović (Slovenia)

Obravnava alkoholizma v reintegracijskem centru / Alcohol addiction treatment in the reintegration centre

 

 

 

11:30 – 11:45

 

 Coffee break with refreshments

 

 

 

 

 

Predstavitve: Alkohol in varnost v prometu /  Alcohol and traffic safety

 

 

 

11:45 – 12:00

Vesna Marinko in Mateja Markl (Slovenia)

Predstavitev aktivnsoti Agencije za varnost prometa na področju alkohol in varnost v prometu

     
12:00 – 12:15 Anica Pišl (Slovenia) Rehabilitacijske delavnice za kršitelje CPP zaradi vožnje pod vplivom alkohola /

Rehabilitation workshops for CPP offenders for driving under the influence of alcohol

     
12:15 – 12:30 Nataša Sorko (Slovenia) Predstavitev dela z osebami, ki so storili prekršek v cestnem prometu pod vplivom alkohola / Presentation of working with people who have committed road traffic offense under the influence of alcohol
     
12:30 – 12:45 David Razboršek (Slovenia) Projekt Heroji furajo v pižamah / Project Heroes ride pajamas
     
12:45 – 13:00 Robert Štaba (Slovenia) Alcohol and Vision ZERO – a challenge for safe mobility
     
13:00 - 13:15 Vesna Pekarovič Džakulin (Slovenia) Alkohol in promet, vloga medicine dela, prometa in športa / Alcohol and transport, the role of the ambulance of occupational medicine, transport and sports

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predstavitve: Mladi in preventiva /  Presantations: Youth and prevention activities

 

 

 

13:15 – 13:30

Sanela Talič, Matej Košir (Slovenia) 

Preventivna znanost – priložnost za zmanjševanje posledic uporabe alkohola / 

Prevention science - the possibility of reducing the effects of alcohol use

     
13:30 – 13:45

Natalija Žlavs (Slovenia)

Interaktivne pogovorne delavnice »Y2Y« kot primer dobre prakse medvrstniškega učenja / Interactive conversational workshops »Y2Y« as good practice of peer to peer education

     

13:45 – 14:00

Prim Anto Orešković (Croatia)

Preventivne dejavnosti pri pitju mladih / Prevention of drinking in young people

     

14:00 – 14:15

Katarina Gradišar Seifert (Slovenia)

Vpliv zasvojenosti na psihofizično zdravje mladostnikov / The influence of addiction on the psychophysical health of adolescents

     

14:15 – 14:30

Natalija Tetičkovič Bogataj

Izzivi, s katerimi se soočamo pri mladinskem delu / Challenges that we face in youth work

     

14:30 – 14:45

Radomir Topić, Nera Živlak Radulović, Maja Tomanić, Anita Mitrović, Dragoljub Marčeta, Brankica Jovetić (Bosnia and Hercegovina)

Edukacija in preventiva zlorabe alkohola pri otrocih v domovih brez starševske skrbi /  Education and prevention of alcohol abuse within homes for children without parental care

 

 

 

14:45 – 15:15

 

 Coffee break with refreshments

 

 

 

 

 

Predstavitve:  Proces rehabilitacije / Presentations: The rehabilitation process

 

 

 

15:15 – 15:30

Irma Kovčo Vukadin, Zoran Zoričić, Helena Jakičić (Croatia)

Evalvacija učinkovitosti klubov zdravljenih alkoholikov: pregled aktualnih spoznanj / Evaluation of effectiveness of the clubs of treated alcoholics: review of contemporary knowledge

     

15:30 – 15:45

Katarina Radat, Ana Opačić. Tereza Oreb (Croatia)

Značilnosti klubov zdravljenih alkoholikov kot nevladne organizacije na Hrvaškem / Characteristics of Clubs of alcoholics as Civil Society Organization in Croatia

     

15:45 – 16:00

Andreja Les (Slovenia)

Časovna perspektiva zdravljenih alkoholikov / Time perspective of treated alcoholics

16:00 – 16:15

Mag. Erika Povšnar, Nina Gašperlin (Slovenia)

Poznavanje rehabilitacije ter zanimanje študentov in zaposlenih v zdravstveni negi za strokovno delo v klubih zdravljenih alkoholikov

     

16.15 – 16:30

Maja Tomanić, Nera Živlak Radulović, Anita Mitrović, Dragoljub Marčeta, Brankica Jovetić, Radoljub Topić (Bosnia and Hercegovina)

Potrebe in možnosti preventive in zdravljenja sindroma odvisnosti od alkohola z vidika članov klubov zdravljenih alkoholikov / Needs and possibilities of prevention and treatment of alcohol addiction syndrome from the perspective of Club of Alcoholics in treatment users

     

16:30 – 16:45

Anđa s. Amata Anđelić (Bosnia and Hercegovina)

Družina, posameznik in terapevtska skupnost – sopotniki v procesu rehabilitacije odvisnika / Family, individual and therapy community – participations in the rehabilitation process

     

16:45 – 17:00

Diana Udović Đurić (Croatia)

Zgodba o 20 – ih letih poezije v klubih zdravljenih alkoholikov severno zahodne Hrvaške / The story of 20 years of poetry in the clubs of treated alcoholics in northwestern Croatia

     
17:00 - 17:15 Ivanka Berčan (Slovenia) Program zdravljenja odvisnosti skupnosti Žarek / Community Addiction Treatment Program Žarek  
     

17:15 – 17:30

Slavica Dejković Jakovljević (Serbia)

Vibroakustična terapija kot del zdravljenja in rehabilitacije zdravljenja odvisnosti / Vibroacoustic therapy as a part of treatment and rehabilitation for addiction's diseases 

     

17:30 – 18:00

 

Zaključki konference /

Conference closing remarks

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxx

 

 

Sobota / Saturday - September 14, 2019

 

 

 

Seminar – Terminologija - KZA

10:00 – 11:00

Otvoritev  / Opening session

 

 

11:00 – 12:00

Sekcija po skupinah na temo seminarja o terminologiji / Group sessions on the main seminar topic of the terminology (Slovene, English, Croatian, Italian)

 

 

12:00 – 12:30

Coffee break with refreshments

 

 

12:30 – 13:15

Plenarna sekcija z zaključki / Plenary session with conclusions

 

 

13:15 – 15:00

Break

 

 

 

WACAT – World Congress 2019

 

 

15:00 – 15:30

Svečana otvoritev  / Opening ceremony

 

 

 

Helge Kolstad, president of WACAT

Zoran Zoričić, vice – president of WACAT

 

 

15:30 – 17:00

Kratke predstavitve predstavnikov članic  

 

 

 

Helge Kolstad, Norway

 

Zoran Zoričič, Croatia

 

Francesco Piani, Italy

 

Alexej Baburin; Russia

 

Denmark

 

Nera Živlak Radulović and Lejla Ramić, Bosnia and Hercegovina

 

Nataša Sorko, Slovenia

 

Frederik Lapajna, Slovenia

 

 

17:00 – 17:30

Volitve / Election Committee

 

 

17:30 – 18:00

Zaključek  / Closing session

 

*Organizator si pridružuje pravico do spremembe programa / The organizer reserves the right to change the program

 

*Program je verificiran in točkovan s strani Socialne zbornice Slovenije 

 

Vse novice

Naše delo omogočajo