Najbolj zagotovo najdeš srečo, če delaš najboljše, kar moreš, s tistim, kar imaš. 

P. Brown

Predstavitev rezultatov raziskave o odnosu odraslih do alkohola

Rezultate raziskave o odnosu odraslih do alkohola in publikacijo Kako odrasle motivirati za zdrav življenjski slog smo predstavili na javni prireditvi v prostorih Državnega sveta dne, 12. 10. 2012.

 

Raziskavo smo izvedli pod strokovnim vodstvom dr. Zdenke Čebašek - Travnik, dr.med., varuhinje človekovih pravic.

 

Pri raziskavi sta kot avtorici sodelovali še:

 • Nataša Sorko, univ.dipl.soc.ped., dipl.ekon.
 • Dušica Boben, univ.dipl.psih., dipl.mat., Center za psihodiagnostična sredstva. 

 

Na predstavitvi rezultatov so se nam pridružili predstavniki pomembnih akterjev na področju alkoholne politike:

 • mag. Blaž Kavčič, predsednik Državnega sveta;
 • Jakob Presečnik, Državni zbor RS;
 • Vesna Kerstin Petrič in Nataša Blažko, Ministrstvo za zdravje;
 • Marjeta Ferlan Istinč, Minstrstvo za delo, družino in socialne zadeve;
 • Mateja Markl, Agencija za varnost prometa;
 • predstavnika Ministrstva za notranje zadeve;
 • predstavniki Zavoda za zdravstveno varstvo Ljubljana;
 • Franc Marolt in Peter Jeraša iz Policije;
 • in še mnogi drugi.

 

 

Nekaj pomembnejših podatkov smo zbrali v predstavitvi, ki vam je na voljo na povezavi .

Posnetek predstavitve je na voljo na povezavi: http://www.ds-rs.si/?q=node/3423

 

 

Odzivi medijev na predstavitev rezultatov raziskave:

 

Vse novice

Naše delo omogočajo