Najbolj zagotovo najdeš srečo, če delaš najboljše, kar moreš, s tistim, kar imaš. 

P. Brown

Odnos otrok in mladostnikov do alkohola - Odraščanje: z ali brez alkohola

 

V šolskem letu 2008/09 smo izvedli raziskavo med slovenskimi osnovnošolci in ugotavljali njihov odnos do alkohola.

 

Rezultate raziskave o odnosu otrok in mladostnikov do alkohola in publikacijo z naslovom Odrašanje: z ali brez alkohola smo predstavili na javni prireditvi, v torek, 29. septembra 2009, v konferenčni dvorani Smelt-a. Raziskavo smo izvedli pod strokovnim vodstvom dr. Zdenke Čebašek - Travnik, dr.med., varuhinje človekovih pravic.

 

Pri izvedbi pa so sodelavali še:

 • prim. Darja Boben - Bardutzky, dr. med., spec. psihiatrinja
 • Dušica Boben, univ.dipl.psih, univ.dipl.mat.
 • Nataša Sorko, univ. dipl. soc. ped.
 • Mijo Levačič, laični terapevt
 • dr. Maja Zorko, univ.dipl.psih.
 • mag. Mirjana Radovanovič, dr. med., spec. psihiatrinja.

 

Na predstavitvi so se nam pridružili pomembni gostje

 • dr. Zdenka Čebašek Travnik, dr.med., varuhinja človekovih pravic
 • Marjeta Ferlan Istinič, sekretarka z Min. za delo, družino in soc. zadeve
 • Vesna Kerstin Petrič, vodja oddelka za zdrav življ.slog pri Min. za zdravje
 • Franci Rokavec, župan Občine Litija
 • Matjaž Leskovar, prometna policija, Min. za notr. zadeve

 

Glede na uspešno delovanje društva v tujini, sta se dogodka udeležila tudi dva predstavnika iz tujine:

 • Bernardo Spazzapan, dr. med. iz Italije in
 • Damir Vodopivec iz Hrvaške.

 

Nekaj pomembnejših podatkov smo zbrali v predstavitvi, ki vam je na voljo na povezavi.

Vse novice

Naše delo omogočajo