Najbolj zagotovo najdeš srečo, če delaš najboljše, kar moreš, s tistim, kar imaš. 

P. Brown

Raziskovalna dejavnost

Poleg preventivnih aktivnosti in aktivnosti psihosocialne obravnave oseb s težavami zaradi odvisnosti od alkohola in njihovih bližnjih, v naši organizaciji tudi razvijamo in krepimo raziskovalno dejavnost z namenom ugotovitve pridobljene pri raziskovalnem delu vključiti tudi v naše delo z uporabniki.

 

V ta namen je ena izmed usmeritev tudi raziskovalna dejavnost. V društvu deluje raziskovalna skupina, ki skrbno načrtuje posamezne aktivnosti in raziskave.

 

Ena izmed pomembnejših smeri in ciljev je v določenih časovnih intervalih preverjati odnos različnih skupin prebivalcev Slovenije  do alkohola oz. pitja alkohola (osnovnošolci, srednješolci, odrasli).

 

Prizadevamo si, da bodo izvedene raziskave, v katere bodo ključeni osnovnošolci vključevale takšne metode in vprašalnike, ki bodo med seboj primerljivi ter bo mogoče ugotavljati trende ugotovoljenih sprememb. Novice

Odnos slovenskih osnovnošolcev do alkohola - Pasti odraščanja v alkoholni kulturi

  V šolskem letu 2013/14 smo ponvono izvedli raziskavo med slovenskimi osnovnošolci ter ugotavljali njihov odnos do..
več

Predstavitev rezultatov raziskave o odnosu odraslih do alkohola

Rezultate raziskave o odnosu odraslih do alkohola in publikacijo Kako odrasle motivirati za zdrav življenjski slog smo predstavili na..
več

Alkohol in mladi - srednješolci

V šolskem letu 2009/10 smo izvedli raziskavo med slovenskimi srednješolci in ugotavljali njihov odnos do alkohola.   Rezultate..
več

Odnos otrok in mladostnikov do alkohola - Odraščanje: z ali brez alkohola

  V šolskem letu 2008/09 smo izvedli raziskavo med slovenskimi osnovnošolci in ugotavljali njihov odnos do alkohola.   Rezultate..
več

Naše delo omogočajo