Najbolj zagotovo najdeš srečo, če delaš najboljše, kar moreš, s tistim, kar imaš. 

P. Brown

Izvajanje naših programov v času epidemije COVID - 19

24.11.2020

 

Izvajanje programov in storitev za osebe s težavami zaradi pitja alkohola in zasvojenostjo z njim ter za njihove bližnje je zanje pomembno z vidika ohranjanja doseženega stanja abstinence in socialne rehabilitacije ter reintegracije. Primarni cilj izvajanja naših programov je nuditi pomoč uporabnikov, ki se znajdejo v stiskah povezanih s pitjem alkohola. Na osnovi spomladanske izkušnje smo se izvajalci sicer znašli ponovno pred novo nalogo, a je bilo lažje, ker smo imeli možnost nadgraditi vse tisto, kar smo se naučili spomladi. Vsekakor ta način dela razumemo kot priložnost za učenje in hkrati dodano možnost izvajanja naših programov tudi v časih, ko bomo preklopili ponovno na običajen način. Zakaj? Zgodi se, da uporabniki ne moremo do nas in bomo lahko tehnike, ki jih uporabljamo sedaj, v tistih trenutkih uporabili tudi za vse te uporabnike.

 

Pri svojem delu natančno sledimo navodilom in priporočilom Nacionalnega inštituta za javno zdravje, Ministrstva za zdravje, Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti,  z namenom čim bolj zaščiti ranljivo populacijo ter seveda tudi vse izvajalce pred širitvijo in okužbo koronavirusne bolezni.

Zavedamo se, da so osebni stik, delovni odnos, očesni kontakt, iskren in spoštljiv pogovor, ki ima zdravilno moč tisti, ki prinašajo ugodne premike v procesu psihosocialne obravnave in socialne rehabilitacije.

 

Potrebno se je bilo prilagoditi, organizirati strokovno, svetovalno delo z uporabniki brez osebnega stika, saj ta v času epidemije enostavno ni mogoč. Za stike z uporabniki uporabljamo spletne aplikacije, kar je tudi naš osnovni cilj. Ne glede na čas, v katerem živimo, ohraniti stik.

 

Izvajanje naših programov in vseh aktivnosti in dejavnosti poteka po običajnem urniku. Le način dela smo prilagodili aktualnim razmeram. Z uporabniki smo v stiku po telefonu, elektronski pošti, s pomočjo videoklicev, videokonferenc. Pri svojem delu pa zaznavamo bolj poglobljene stike uporabnikov, ki niso povezane le s pitjem alkohola temveč se bolj intenzivno dotikajo področja duševnega zdravja posameznikov. Bi pa želeli izpostaviti, da smo uporabnikov na voljo enako kot bi jim bili, če epidemije ne bi bilo.

 

 

In kaj opažamo po dobrih dveh tednih spremenjenega načina dela?

 

Ob stalnem komuniciranju z njimi ugotavljamo, da se vse pogosteje pojavlja in je vse bolj intenzivna potreba po osebnem srečanju, kar govori o tem, da se soočajo s stiskami. Ugotavljamo, da tudi uporabniki, ki so imeli več težav s komunikacijo, so pričeli intenzivneje komunicirati, več govorijo, več povedo, kar kaže na to, da je stik s strokovnim delavcem nujen, saj ima varovalni vpliv, v smislu, da se stiske ne poglabljajo. Zgodi se celo, da povedo, da so vedeli, da jih bomo poklicali, da so čakali na naš klic. Kar kaže na to, da uporabnike upanje, da v teh zahtevnih razmerah ne ostajajo sami, ohranja pri vztrajanju na začrtani poti ter jih spodbuja k temu, da prihajajo drugačni časi.

 

Za naše uporabnike smo dosegljivi vse dni v tednu, v času uradnih ur in izven njih na objavljenih telefonskih številkah: 031 301 470, ali po elektronski pošti: ... 

Vse novice

Naše delo omogočajo