Najbolj zagotovo najdeš srečo, če delaš najboljše, kar moreš, s tistim, kar imaš. 

P. Brown

Integracija različnih oblik strokovne pomoči na področju alkoholizma in drugih odvisnosti

Bled, 15. - 17. 10. 2015

 

 

Z velikim veseljem in zadovoljstvom vas vabimo, da se nam pridružite na mednarodni konferenci na Bledu. 
Konferenca bo izjemna priložnost za predstavitev znanstvenih spoznanj ter za izmenjavo praktičnih izkušenj strokovnjakov iz različnih držav, zato vas vabimo k aktivni udeležbi.

 

Organizacijski odbor konference:

Nataša Sorko 
Zdenka Čebašek-Travnik
Darja Boben-Bardutzky

  

 

Znanstveni odbor konference:

 

dr. Zdenka Čebašek - Travnik, dr.med., spec.psih.
Prof. dr. Zoran Zoričič, dr. med., spec. psih.
Prim. Darja Boben Bardutzky, dr. med., spec.psih.
Mag. Mirjana Radovanović, dr. med., spec. psih.
Maja Bočić Bundalo, dr.med., spec.psih.
Prof. dr. Petar Nastasič, dr. med., spec. psih.
Prof. Lejla Ramič, psih.

 

V četrtek, 15.10.2015 in petek, 16.10.2015 bo potekal znanstveni in strokovni del konference. 
 

Avtorje, ki želijo sodelovati s prispevkom (ustna predstavitev ali poster), prosimo, da povzetke pošljejo po elektronski pošti (...).

 

Naslovne teme konference: 
1.Različne oblike zdravljenja in pomoči na področju obravnave alkoholizma in drugih odvisnosti 
2.Multidisciplinarno in multisektorsko sodelovanje pri obravnavi alkoholizma in drugih odvisnosti 
3.Preventivni programi in aktivnosti na področju odvisnosti 
4.Nevrobiološki vidiki odvisnosti 
5.Psihoterapija v procesu zdravljenja in obravnave odvisnosti
6.Izobraževanje strokovnjakov 

Navodila avtorjem:

Teme naj predstavljajo raziskovalno, terapevtsko ali preventivno delo na področju širokega spektra odvisnosti od alkohola ali drugih odvisnosti, pri katerem gre za sodelovanje strokovnjakov iz različnih sistemov za pomoč odvisnim in njihovim bližnjim.

 

Rok za oddajo povzetkov je 21.9.2015.

 

Povzetek (največ 250 besed) naj vsebuje naslov prispevka, imena avtorjev in njihove ustanove.

Povzetek raziskovalnega prispevka naj bo strukturiran (namen, cilji, metode, rezultati in zaključki), strokovni prispevki naj vsebujejo teoretično ozadje in vodilno idejo. Grafi in slike v povzetku niso dovoljeni.
Povzetek mora biti napisan v jeziku avtorja in angleškem jeziku ter jezikovno pregledan.

Uporabite pisavo Calibri, Arial ali Times New Roman z velikostjo črk 12 pik.


V soboto, 17.10.2015, bo organizirano strokovno srečanje z namenom izmenjave izkušenj članov različnih skupin, ki nudijo pomoč osebam in družinam s težavami zaradi pitja alkohola. 

Vse novice

Naše delo omogočajo