Najbolj zagotovo najdeš srečo, če delaš najboljše, kar moreš, s tistim, kar imaš. 

P. Brown

Alkohol in mladi - srednješolci

V šolskem letu 2009/10 smo izvedli raziskavo med slovenskimi srednješolci in ugotavljali njihov odnos do alkohola.

 

Rezultate raziskave o odnosu otrok in mladostnikov do alkohola in publikacijo z naslovom Pot v odraslost: z ali brez alkohola smo predstavili na javni prireditvi, v torek, 28. septembra 2010, v konferenčni dvorani Smelt-a.

 

Raziskavo smo izvedli pod strokovnim vodstvom dr. Zdenke Čebašek - Travnik, dr.med., varuhinje človekovih pravic.

 

Pri raziskavi so sodelovali še:

  • Nataša Sorko, univ.dipl.soc.ped., dipl.ekon.
  • Dušica Boben, univ.dipl.psih., dipl.mat., Center za psihodiagnostična sredstva
  • prim. Darja Boben - Bardutzky, dr. med., spec. psih., PB Vojnik
  • dr. Maja Zorko, univ.dipl.psih., IVZ RS
  • Mijo Levačič.

 

Na predstavitvi rezultatov sta se nam pridružili predstavnici ministrstev:

  • Nataša Blažko, Ministrstvo za zdravje
  • mag. Renata Zupanc Grom, Ministrstvo za šolstvo in šport.

 

Nekaj pomembnejših podatkov smo zbrali v predstavitvi, ki vam je na voljo na povezavi.

 

Ob tej priložnosti se še enkrat za pomoč in podporo zahvaljujemo vsem strokovnjakom kot vsem, ki so projekt tudi finančno podprli. 

Vse novice

Naše delo omogočajo